//-->

69Bayburtlum Portalı

Bayburt

bayburt tarihi

BAYBURT TARİHİ

Bayburtun Tarihi çok eski çağlara kadar uzanır. Kimler tarafından kurulduğu bilinmemekle beraber bu coğrafyada Hadlilerin yaşadıkları ve şehri büyük kültür merkezi haline getirdikleri anlaşılmaktadır.

Doğnun en parlak ve en işlek şehri olarak M.Ö 400 yıllarında Bayburt, Romalılar zamanında PAİPERT diye adlandırılmış, Bizans tarihinde BABERD, PAYPERT, Ermeni kaynaklarında BAYBERD, İtalyan kaynaklarında PAPERTUM, Akkoyunlu kaynaklarında BAYBİRD, PAPİRT ve Osmanlı kaynaklarında BAYBURD olarak anılmıştır.

Selçuklular tarafından fethedilen ilk şehirlerden biri de Bayburttur.
Malazgirt Zaferinden sonra kurulan Türk ve Müslüman Beyliklerinden Saltukoğulları, Bayburtu da hudutları içine alarakİspir bölgesinde yerleşen Saspirlerden kalma Oğuz Türkçesiyle Bayburat "Bayburt" bölgesi, Saltuklular zamanında islamlaştırılmıştır. Anadulu Selçuklu sultanı süleyman Şah ve oğlu Cihan Şah zamanında Bayburt imar görmüş ve kale yeniden onarılmıştır.

İran transit yolu üzerinde bulunması ile ayrı bir değer kazanan Bayburt, Anadoluya hakim olan İlhanlılar zamanında inkişaf etmiş, medreselerinden ilim adamları, şairler, gönül erleri yetişmiş, kaşif Marko Polo Hindistan yolunun keşfine buradan başlamıştır.

İlhanlı devleti yıkıldıktan sonra Bayburt sırasıyla; Celayiri, Ertaneoğulları, Akkoyunlular ve Safevilerin eline geçmiştir. Yavuz Sultan Selim 1514 de Çaldıran seferine giderken, Tercan Ovasına geldiği zaman, Bıyıklı Mehmet Ağayı Bayburtun fethi için memur kılmıştı. "Ben gelmeden kale alınmamış olursa başınız kesilecektir." emri ile Çaldıran ovasına giden Yavuz Sultan Selim galibiyetle döndüğünde, 17 Ekim 1514 te Bayburt Kalesinin anahtarlarını Bıyıklı Mehmet Ağanın yaralı elinden tesli almıştır.

Ayrıca Selçuklular zamanında Bayburtun diğer adı "Yüceler Diyarı" anlamına gelen DARÜL CELAL dir.

27 Eylül 1823 yılında Bayburt civarında kanlı muharebeler olmuş, Rus Ordusu Bayburta girmiştir. Yakıp yıkan, katleden, öldüren Moskof sürüleri, ecdatımızın yadigari bütün abideleri yerle bir etmişlerdir. Birinci cihan harbindede Ermeni çetelerince de büyük mezalimlere sahne olmuştur.
16 Temmuz 1916 yılından başlayarak bir yıl, yedi ay, beş gün boyunca karanlık kasavetli günler geçiren Bayburt, milli kuvvet olarak toplanıp; "İkinci Pilevne" destanını yazarak, şehit kanlarıyla Kop dağlarını düşmana mezar etmişlerdir. Bayburt 21 Şubat 1918 tarihinde düşman işgalinden tamamiyle kurtulmuştur. Paylaş
EkleBunu RSS Ekle Butonu


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=