//-->

69Bayburtlum Portalı

Bayburt

bayburt sozlugu

Aba   Ana anne
Ağartı Süt yoğurt gibi maddelerin genel adı
Ağırsak Teşinin üstündeki yuvarlak parça
Ahan   İşte
Ahbun köy önündeki bhçe, bağ
Ahor   hayvanların otunu yedikleri yer    
Aşkana tandır evlerinin duman bacası
Bakraç  yoğurt mayalanan küçük kazan türü
Bedura Kova su kabı
Bibi  Hala
Bıldır Geçen yıl
Bonduruk  öküzlerin koşulup bağlandığı odun parça
Bürük yaşmak
Calağancilli kartal
Cameş Manda
Cılcıbıl Çıplak
Cıngıl kazan
Cırnak Kuşların ayaklarındaki tırnak
Cizlavet  parlak lastik
Cücük  Yavru civciv
Çar Bez çarşaf
Çaşur yemeği yapılan bir bitki
Çiriş  doğal olarak yetişen ıspanağa benzer bitki
Çit Kadın başörtüsü
Dadağ  Çocuk yemeği
Debbe  Bakır su kabı
Dehre satır
dışgard   çubuklarla yapılan bağ bahçe kapısı
Dirgen çatal odundan yapılmış  yaba
Eğiş Tandır karıştırıcı demir
Ehram bayburt yöresine ait hammaddesi yün olan bir örtü türü
Elcek   boynuzdan yapılan kem eğiaracırme
Eşgere  Açık alenen
Eşgın  baharın yetişen tadı ekşi bitki
Evelik lor dolması yaprağı
Eze   Teyze
Gab  büyükbaş hayvanları bağlamaya yarayan oval odun
Gac  kadınların yazmalarının üzerine yaptıkları bağlam
Gada   kardeş, yaren ve dostane anlamında
Gafga güğüm
Gagala  tandırda yapılan bir ekmek
Galah tezek yığını
Galdavar harmanların başlarında bulunan oturak yerler
Galef  arazilarde yapılan baraka türü tek gözlü yapılar
Gayhi küçük kızak
Gelberi  tandırların külünü çekmeğe yarayan araç
Gem harmanlarda kullanılan altı taş ve demir çakılı tahta parçası
Gıcır yeni
Gımi bir çeşit yenilir bitki
Gındıra kenarları kesici olan ot türü
Gırcon  otun artığı, hayvanların altnda kalan ot, yenmeyeni
glev-gahlak bilevi
Gogol  tandır yapımında kullanılan silme ve parlatma taşı
Gögem kışa yakın yetişen tadı ekşimsi meyve
Guduk köpek, it
Gugul ketenin içsiz olanı
Gumbuz yumruk
Hal kar sıyırmaya yarayan  araç
Harbi  gerçekten
Harduma çatı, dam
havli   hol, giriş
Hayat  balkon
Hetircek  Tandırın üzerine yemek pişirmek için konulan demir
Hizek  kızak
Kahan Yabancı ot destesi
Katakuta  tandır üzerine konulan iskemle (iskemi)
Kartol patates
Kelem Lahana
Kem  otun eğirilmesi ile yapılan ipe benzer bağlam
Kerhis odalarda  bulunan eski usul banyo
Kerme  küçükbaş hayvanların dışkısıyla elede edilen yakacak
Kır  serçe kuşu  bide piknik anlamında
Kırka  çapa yapmaya yarayan küçük kazma
Kokoç  kuşburnunun kaynatılıp kurutulmuş hali
Kom Küçükbaş hayvan ahırı
Kotan   saban
Koz   komda kuzular için ayrılan bölüm
Lüle çeşme musluğu
Lengel geniş bakır kab
Lobiya fasülye
Pahar  çeşme
Pürçüklü havuç
Mahna  bahane
Mandak yenilen bir bitki
Merek otların konulduğu yer, samanlık
Mıh  çivi
Mile bilye, misket
Mintan gömlek
Nacak küçük balta
Nat tırpan sapı
Perçem zülüf
peşkir havlu
Piheri  soba bacası
pisiyh  kedi
Rapata ekmeği tandıra yapıştırmaya yarayan oval bir malzeme
Saholi   bük çubuğundan yapılan süpürge
Sürgüç tandır kenarlarını silmeye yarayan bez parçası
Şapla tokat
Şilte  içi yün dolu minder
Şor  tuzlu
Şurt  tandırın kenarı
Tapeç düz sağlam ve biraz kalın değneğe benzer sopa
Tar öküzlerin çakılmasında kullanılan üç çatallı ağaçtan gergi
Tecir  üzerine kap çanak düzülen yer
Terek  kap çanak dizilen raf
Teşi  yün eğirmeye yarayan araç
Tetik  sobaların önünü silmeye yarayan tavşan ayağı
Tezek    büyükbaş hayvan dışkısıyla elde edilen yakacak
Tump  tarlaların kenarlarındaki yükselti
Yoşa  kırmızı toprak duvarların alt kenarlarına vurulan boya
Yuha derin olmayan
Zırza  kapı kitleği
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SORU: ganderef  neye denir?
   
   
   

Paylaş
EkleBunu RSS Ekle Butonu


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=